Forex Blog

Marj (Teminat) Çağrısı Nedir?

Marj (Teminat) Çağrısı Nedir?

Marj (Teminat) Çağrısı Nedir?

Marj (teminat) çağrısı, bir yatırımcının teminat hesabının değeri, komisyoncunun gerekli miktarının altına düştüğünde gerçekleşir. Bir yatırımcının marj hesabı, ödünç alınan parayla satın alınan menkul kıymetleri içerir. Bu, yatırımcının parası ile komisyoncudan alınan ödünç paranın karışımıdır.

Teminat çağrısı, koruma marjı olarak bilinen minimum değer yani, komisyoncunun yatırımcıdan hesaba ek para veya menkul kıymet yatırım talebi istemesi anlamına geliyor.

Yatırımcının teminat hesabındaki bir veya birkaç değer düşünce, aracı firma yatırımcıya teminat çağrısı yapar. Bu durumda yatırımcı ya hesabındaki varlıkların bir kısmını satar ya da eksilen miktar kadar para yatırır.

Marj Çağrılarını Anlamak

Yatırımcının kendi fonları ile bir komisyoncudan ödünç aldığı para kombinasyonunu kullanarak menkul kıymet alım-satım yapmasına marjlı satın alma denir. Aracılardan aldığı borç miktarı ile menkul kıymetlerin piyasa değerinin arasındaki fark, yatırımcının öz sermayesini gösterir.

Yatırımcının öz sermayesi, sahip olduğu menkul kıymetlerin toplam piyasa değerinin gerekli bir yüzdesinin altına düştüğü takdirde marj çağrısı yapılır. Eğer bu farkı yatıramazsa, komisyoncu menkul kıymetleri tasfiye etmeye zorlayabilir.

Menkul kıymet sahibinin marj şartları değişken olabiliyor. Örneğin; New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu (FINRA),  yatırımcıların yatırımlarının (menkul kıymetlerinin) toplam değerinin yüzde 25’ini tutmasını şart koşmaktadır.

Marj çağrıları, rakam ve fiyatın marj koruma yüzdesiyle, ilgili hisse senetlerine bağlıdır.

Bazı durumlarda yatırımcı, bir marj çağrısını tetiklemek için bir hisse senedinin düşmesi gereken tam fiyatı hesaplayabilir. Bunun hesabı aşağıdaki formülle gösterilebilir:

Hesap Değeri = (Teminat Kredisi) / (1 – bakım marjı gereksinimi (MMR)

Örneğin, bir yatırımcının kendi parası olan 5.000 dolar ve aracı kurumundan teminat kredisi olarak aldığı 5.000 dolarla bir teminat hesabı açtığını varsayalım. Bir hisse senedinin 200 hissesini 50 dolar fiyatla marj üzerinden satın alıyorlar.

Tüzüğe göre, aracı kurumlar yatırımcıya alacakları menkul kıymetlerin en fazla yüzde 50’sine kadar kredi verebilir. Bu yatırımcının komisyoncunun bakım marjı gereksiniminin yüzde 30 olduğunu varsayalım.

Yatırımcının hesabında 10.000 dolar değerinde hisse senedi var.

Bu örnekte, hesap değeri 7.142.86 doların altına düştüğünde bir marj çağrısı tetiklenecektir. Ya da 50 dolarlık hisse 35,71 dolara indiğinde marj çağrısı tetiklenmiş olacaktır.

Diyelim ki, bu yatırımcının hisse senedinin fiyatı 50 dolardan 35 dolara düştü. Hesapları şu anda 7.000 dolar değerinde ve bu da 100 dolarlık bir marj çağrısını tetiklemiş oluyor.

100 dolarlık marj açığını düzeltmesi için yatırımcının 3 seçeneği var:

1-Depozit hesabına 100 dolar nakit yatırabilir.

2-Teminat hesabına eksik kalan 142.86 dolar değerinde marjlı menkul kıymetler yatırabilir.

3- Teminat kredisini azaltmak için 333,33 dolar değerinde bir likit hisse senedinin gelirlerini kullanabilir.

Teminat çağrısı karşılanmadığı takdirde komisyoncu hesabı minimum değere geri getirmek için açık pozisyonları kapatabilir. Bunu, yatırımcının onayı olmadan yapma hakkı vardır.

Komisyoncunun, yatırımcıya haber vermeden gerekli miktarda hisse senedini satma hakkına sahip olduğu, bunun için komisyon talep edebileceği ve yatırımcıların uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulabileceği unutulmamalıdır.

Marj Çağrısının Gerçek Hayattan Örneği

Örnek olarak; Yatırımcının, 50.000 doları kendi fonundan kullanarak, 100 bin dolarlık Apple Inc. satın aldığını ve komisyoncunun yüzde 25’lik bir bakım marjına sahip olduğunu varsayalım.

Yatırımcının öz kaynağı örneğimizde: (100.000 – 50.000 dolar) / (100.000 dolar) =% 50

Bu, yüzde 25’lik bakım marjının üzerindedir. Bir hafta sonra hisse senetlerinin değerinin 60 bin dolara düştüğünü farz edelim. Bu durumda yatırımcının öz sermayesi 10 bin dolara düşmüş olur.

Böylece bakım marjı yüzde 16,67 inmiş olur ve bu da yüzde 25’in altına düştüğü anlamına gelir.

Komisyoncu bir marj çağrısı yapar ve yatırımcının bakım marjını karşılamak için en az 5.000 dolar yatırmasını ister.

Formül aşağıdaki gibidir:

Asgari Sürdürme Marjını Karşılayacak Tutar = (Menkul Kıymetlerin Piyasa Değeri x Sürdürme Marjı) – Yatırımcı Öz kaynağı

Örneğimizde:

Yatırımcının marj için uygun olabilmesi için hesabında en az 15 bin dolarlık öz sermayenin olması gerekir. Ancak yatırımcının öz sermayesinde yalnızca 10 bin dolar kaldığı için 5 bin dolarlık bir eksiği bulunuyor. (60 bin dolar x yüzde 25) – 10 bin dolar

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like